Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

GDPR policy

About us

  •  
  •   GDPR policy

GDPR policy

Декларация за поверителност

Aгенция " Ерник " е лицензирано дружество за Подбор и наемане на персонал за Република България и Чужбина, с удостоверение издадено от Министерството на труда и социална политика за извършване на посредническа дейност по наемане на работа номер 2632 за Република България и номер 1957 за Чужбина. Компанията е основана през 2005 гoдина и е базирана в гр.Бургас.

За осъществяване на целите на нашата основна дейност – подбор и кариерно консултиране, както и за да изпълним нашето законово задължениe към Агенция по заетостта за администриране и контрол на дейностите по посредничество за наемане на работа, ние събираме, съхраняваме и обработваме лични данни на кандидатите като осигуряваме:

 • използване на личните Ви данни само за целите на подбора и кариерното консултиране;
 • запазване на личните Ви данни – тяхната поверителност, актуалност и наличност чрез технически решения, организационни мерки и процедури за вътрешен контрол;
 • прозрачни процедури за управление на Вашите лични данни, за да можете лесно и ефективно да упражнявате правата си, предоставени от GDPR регламента;
 • персонален асистент за кариерно консултиране, който да ви предостави най-подходящите предложения за работа, съвети във връзка с представянето пред Работодателите, както и пълно съдействие за управление на Вашите лични данни.

Нашият ангажимент е не само да осигурим професионални услуги и пълно съдействие за Вашата професионална реализация, както и сигурността на личните Ви данни

Данни, които събираме

Събираме лични данни за Вас по различни начини, като например чрез нашия сайт, от нашите рикрутмънт партньори, от публични информационни платформи за лица търсещи работа (напр.: jobs.bg, zaplata.bg и др.), канали на социални мрежи (напр. Facebook и LinkedIn и др.), чрез събития, по телефон или електронна поща, чрез кандидатури за работа и във връзка с личен подбор и в хода на отношенията ни с клиенти и доставчици. Може да събираме следните видове лични данни:

 • данни за контакт (имена, електронен адрес и телефонен номер);
 • дата на раждане;
 • пол;
 • националност и състояние на разрешителни за работа;
 • друга информация, включена във Вашата автобиография, информация, която предоставяте относно Вашите предпочитания за кариерно развитие, и друга информация относно Вашите квалификации за наемане на работа:
 • данни за предишни длъжности, работни места и образование;
 • езикови знания и други свързани с длъжността умения;
 • информация, предоставена чрез референции,
 • информация от проведени интервюта, тестове, присъствена и дистанционна комуникация, проведена в рамките на процедурата за провеждане на подбора;
 • други данни, които може да ни предоставяте, като например чрез функцията „Връзка с нас“ на нашия сайт.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено и само за следните цели:

Провеждане на интервюта с нас и потенциални работодатели;

Влизане в база данни за кандидатстване за определени позиции за работа;

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е :

Обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие.

Всички законни интереси, преследвани от Нас или от трети страни, които работят за Нас ,са следните :

Спазване на месното и Европейското законодателство

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни, в съответствие с българското законодателство, нашия легитимен бизнес интерес, правни задължения, или за възникването, упражняването или защитата на наши права.

Когато сте предоставили данни за целите на подбора и кариерното консултиране въз основа на съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време и Ние ще ги изтрием по сигурен начин. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време  с изпратен имейл до info@ernik-bg.com. Фирма „Ерник“ ЕООД няма намерение да предаде Вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие.

Данни, които споделяме

Споделяме Вашите лични данни с клиенти, които може да предлагат подходящи възможности за работа или желаят да предложат работа на наши кандидати за работа.

Период на съхранение

 

Фирма „Ерник“ЕООД ще съхранява Вашите лични данни  не повече от 6 месеца за кандидатстващи директно за определена позиция и 1 година за кандидатстващите за база данни с бъдещи работни позиции.

Начин на защита на личните данни

Поддържаме и прилагаме административни, технически и физически предпазни мерки за информационна сигурност и защита на личните данни, които предоставяте, срещу случайно, неправомерно или неупълномощено унищожение, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

Служителите, имащи достъп до лични данни са обучени за работа с чувствителна информация, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

Вашите права като субект на лични данни са следните :

Във всеки момент докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие имате следните права :

 • Имате право да пискате копие на Вашите лични данни от фирма „Ерник “ЕООД и право на достъп по всяко време на личните си данни;
 • Имате право да поскате от фирма „Ерник“ ЕООД да коригира без ненужно забавяне ,неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • Имате право да поискате от фирма „Ерник“ ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания :
 1. Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани;
 2. Когато сте оттеглили своето съгласие;
 3. Когато сте възразили срещу обработването;
 4. Когато обработването е незаконосъобразно;
 5. Когато лични данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Нас като администратор на лични данни;
 6. Когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество;

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган,като компетентния за това орган за Република България е Комисия за защита на личните данни с адрес гр.София 1592,бул.“Проф.Цветан Лазаров“2 (www.cpdp.bg).

В случай,че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез „Ерник“ЕООД,можете да го направите на посочените данни за контакт със фирма ‚Ерник“ЕООД или директно на длъжностно лице по защита на данните