Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

ТЕХНОЛОГ ЗА ПРОИЗВОДСТВО В ГР.КАРНОБАТ

  •  
  •   ТЕХНОЛОГ ЗА ПРОИЗВОДСТВО В ГР.КАРНОБАТ

ТЕХНОЛОГ ЗА ПРОИЗВОДСТВО В ГР.КАРНОБАТ

ТЕХНОЛОГ ЗА ПРОИЗВОДСТВО В ГР.КАРНОБАТ

14-09-2021

Описание и изисквания

Изисквания

-Образование: Висше техническо със специалност “Технология на виното и високоалкохолните напитки”;
-Компютърна грамотност: Работа с програмни продукти, свързани със системите за управление;
-Професионален опит: Не по-малко от 3 години стаж по специалността;
-Владеене на чужди езици: Ползване на английски език е предимство;
-Инициативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип;

Отговорности

-Ръководи организацията на труда и производството в цеховете;
-Осъществява контрола за техническата и оперативна подготовка на работата в цеха и осигуряване на техническа и технологична документация;
-Запознава се с производствените задания и графиците им , спуска ги за изпълнение към началник смeните и следи за тяхното количествено и качествено изпълнение;
-Контролира и анализира оперативните производствени и икономически резултати от работата на цеховете;
-Прави предложения за назначаване на работници в цеховете и повишаване на професионалната квалификация на работещите в това производствено звено;
-Контролира спазването на трудовата и технологична дисциплина и на правилата за безопасност,хигиена и охрана на труда;
-Проследява органолептично, физико-химичните анализи на производството и участва в производствени дегустации;
-Организира движението на информацията и водене на производствени документи;
-Изпълнява и други конкретни задачи, възложени от прекия му ръководител и ръководството на предприятието, свързани с изпълнение на длъжността;

Месторабота

Бургас / Бургаска

Заплата

ОТЛИЧНА