САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ ЗА ЛЕТИЩЕ БУРГАС

  •  
  •   САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ ЗА ЛЕТИЩЕ БУРГАС

САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ ЗА ЛЕТИЩЕ БУРГАС

САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ ЗА ЛЕТИЩЕ БУРГАС

21-03-2018

Описание и изисквания

Изисквания

- Притежание на Висше Образование;
- Минимум1 година опит на позиция "Салонен Управител" или "Отговорник Търговска Зала";
- Владеене на Английски език;
- Опит в управлението на екипи;
- Отлични комуникативни умения;
- Отговорна,стриктна и коректна личност;
- Притежание на умения за организиране,планиране и контрол;
- Възможност за започване на работа в кратки срокове;

Отговорности

- Ръководи персонала в обекта;
– Следи за спазване стандарта на обслужване на клиентите в заведението;
– Контролира спазването на технологията на приготвяне на храни и напитки;
– Изготвя оперативни отчети за работата;
– Контролира спазването на изискванията за работа с касовите апарати, POS-терминали и издавани касови бележки;
– Отговаря за оформянето на необходимите отчети и съхранението на паричните средства;
– Извършва контролни, внезапни ревизии на наличните продукти и напитки;
– Разпределя задачи на Салонните управители;
– Участва в процесите на селекция и подбор на нови служители в заведението;
– Контролира провеждането на обучението на новоназначени служители;

Месторабота

Бургас / Бургаска

Заплата

1150 бруто / 900 нето