Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ

  •  
  •   СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ

СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ

СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ

16-07-2020

Описание и изисквания

Изисквания

• Висше икономическо образование
• Професионален опит - минимум 2 години.
• Много добра компютърна грамотност и умения.
• Конфиденциалност към работодателя и поверената информация.
• Правилна оценка на приоритетите.
• Желание за ефективно изпълнение на задълженията си
• Умение за работа в екип

Отговорности

• Изчисляване на нетните възнаграждения на осигурените лица
• Администриране на трудово - правните отношения със служителите. Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, регистрация на уведомления до НАП и други съпътстващи документи, съобразно действащото трудово законодателство.
• Попълване и съхраняване на текущия архив с документите на лицата с действащи договори.
• Работа с Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, ЗДДФЛ и всички останали документи от нормативната уредба в тази област.
• Комуникация с НОИ, НАП и Инспекция по труда.

Месторабота

Поморие / Бургаска

Заплата

Отлично възнаграждение