Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Служител Човешки ресурси

  •  
  •   Служител Човешки ресурси

Служител Човешки ресурси

Служител Човешки ресурси

15-03-2024

Описание и изисквания

Изисквания

За наш клиент, верига супермаркети с дългогодишен опит в сферата на търговията търси да назначи СЛУЖИТЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ за целогодишна и постоянна заетост.

- Висше образование в сферата на Човешките ресурси;

- Минимум 3 г.опит на подобна длъжност;

-Чисто съдебно минало;

-Усмихната,приветлива и комуникативна личност;

-Умения за работа в екип, комуникативност,организираност ,отговорност

- Владеене на чужд език е ПРЕДИМСТВО

Отговорности

 

 

-Съставяне и поддържане на личните досиета на работниците и служителите.

-Подготовка на трудовите договори и допълнителните споразумения.

-Уведомяване в териториалните поделения на НАП за сключените, изменени и прекратени трудови договори.

-Оформя документално налагането на дисциплинарни наказания.

-Оформя документите при прекратяване на трудовия договор, изчисляване и вписване на трудовия стаж.

-Съхранява служебните бележки за проведения начален инструктаж на персонала.

-Подготвя всякакви други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, издаване на трудови книжки и документи за пенсиониране.

-Води дневник на издадените трудови книжки.

-Изготвя графици за ползване на платените годишни отпуски от работниците и служителите.

-Води всички видове отпуски, изготвя заповеди за отпуск и ги докладва на Управителя на дружеството за разрешаване..

-Изготвя писмени и дава устни справки, по искане на ръководството на дружеството, относно персонала и всички, свързани с трудовите правоотношения, въпроси.

-Спазва инструкцията за работа с лични данни и задълженията, произтичащи от нормативните актове при боравенето и съхранението на личните данни на работниците и служителите.

-Активно участва в подбора и оценката на персонала.

-Публикуване на обяви за вакантните позиции.

 

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 

-ОТЛИЧНО възнаграждение,в зависимост от опита Ви, с възможност за получаване на бонуси, при добри резултати и желание за работа;

-200 лв ваучери за храна;

-Въвеждащо фирмено обучение;

-Работно време: 8 часово; СЪБОТА И НЕДЕЛЯ – почивни дни

-Възможност за кариерно развитие;

Месторабота

Бургас / Бургаска

Заплата