Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

  •  
  •   МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

16-07-2020

Описание и изисквания

Изисквания

• Висше образование
• Опит в областта на Човешките ресурси - минимум 3 години;
• Лидерски качества
• Умения за комуникация на различни нива;
• Много добра компютърна грамотност - MS Office;
• Лоялност и конфиденциалност при изпълнение на служебните задължения;

Отговорности

1. Организира дейността по подбора на нови работници и служители за всички длъжности в дружеството и следи за спазване на минималните изисквания за заемане на съответните длъжности.
2. Организира публикуването на свободни работни позиции и участва в избор и назначаване на нови работници и служители, като осигурява спазването на процедурата за подбор на персонала.
3. Организира и води обработването на всички документи по назначаване и освобождаване на работниците и служителите съгласно Кодекса на труда. Изготвя, предлага за подпис, вписва в териториалното поделение на НАП и връчва на служителите трудови договори, допълнителни споразумения, заповедите за прекратяване на правоотношенията.
4. Организира архивирането на личните досиета на наетите служители, съгласно нормативните изисквания
5. Изисква от служителите и кандидатите за работа всички необходими за първоначалното назначаване на работа и последващи изменения документи.
6. Завежда регистъра на болничните листове за временна нетрудоспособност и администрира молбите и заповедите за всички видове отпуск.
7. Организира и администрира обучението и преквалификацията на персонала, когато се осъществява.
8. Поддържа актуалността на длъжностните характеристики.

Месторабота

Поморие / Бургаска

Заплата

Отлично възнаграждение