Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

  •  
  •  
  •   КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е вторият стълб от пенсионната ни система. Всички лица, родени след 31.12.1959 г., трябва да се осигуряват за втора пенсия в универсален (за работещите при условията на трета категория труд) или професионален (за работещите при условията на втора и първа категория труд) пенсионен фонд, в допълнение към осигуряването във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО).

При започване на трудова дейност всяко лице има срок от три месеца, за да избере универсален пенсионен фонд и да подаде заявление за осигуряване в дружеството, което управлява този фонд. В случай, че не избере фонд, лицето се разпределя служебно в някое от функциониращите в страната дружества по определени правила.

Какво е важно да знаете за УНИВЕРСАЛНИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД /УПФ/?

  • Вноските в УПФ се натрупват в индивидуална осигурителна партида
  • Средствата от УПФ се инвестират, като размерът на натрупаната сума зависи от постъпилите вноски и постигнатата доходност в дългосрочен план
  • Парите от УПФ са лични - от набраните средства в индивидуалната осигурителна партида ще се отпуска допълнителна пожизнена пенсия
  • Еднократно изплащане от УПФ - до 50% от натрупаната сума по индивидуалната партида при над 89,99% трайно намалена работоспособност
  • Пълно унаследяване от УПФ на средствата от индивидуалната партида по ред, определен от КСО
  • Възможност за избор на осигуряване при условия, дадени в КСО.