Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Трудова медицина

Работодатели

  •  
  •   Трудова медицина

Трудова медицина

Фирма “Ерник “ЕООД консултира и подпомага Работодателите в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.
Самоуверено може да заявим, че предлагаме професионално обслужване с едни от най- конкурентните цени на пазара.
Не се ограничаваме само в рамките на град Бургас и Областта, поради факта, че много от Нашите клиенти имат производствени предприятия/търговски бази, разположени в различни региони на България.

Избирайки  Нас за комплексно и качествено обслужване можете да бъдете  сигурни, че с Нас ще сте спокойни при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата или учреждението Ви, съгласно всички изисквания на нормативната база, като:

  • Периодично, съгласно установените нормативно изисквания ще измерваме факторите на работна среда и ел. уредби до 1000V.
  • Ще направим оценка на риска съгласно всички изкисквания на Наредба № 5.Ще осъществим прецизен предварителен здравен подбор в зависимост от условията на труд.
  • Своевременно ще открием всеки здравен проблем свързан с вредностите в работната среда и ще Ви предпазим от трудови злополуки и професионални заболявания.
  • С професионален софтуер ще изградим и поддържаме здравни досиета, ще Ви предоставим обобщен анализ за здравното състояние на работещите.
  • Ще Ви консултираме и подпомагаме при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.
  • Ще извършим обучение по ЗБУТ и по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.
  • Ще Ви предоставим всички необходими документи  (инструкции, заповеди, указания и др.)