Компетенции

Работодатели

  •  
  •   Компетенции

Компетенции

  • Общуване и комуникация
  • Умения за работа в условия на стрес
  • Умения за работа в екип
  • Ефективно управление на времето
  • Управление на конфликти
  • Лидерски умения
  • Предприемачество
  • Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда